Srdcom Košičan...

Pavol Vehéc

Srdcom Košičan...

Pavol Vehéc

Image
" Nepozerám sa do minulosti. Mám svoje plány a vízie, ako by sa dali veci robiť lepšie. Ponúkam Vám moju predstavu, moje priority ako a kam by sme sa mali posunúť. Ak sa so mnou stotožníte, budem rád. "

Mojevízie.

Vízia prvá - Pracovný trh
Stabilizácia Slovákov na pracovnom trhu tak, aby neodchádzali za prácou do zahraničia. Zároveň využiť a ponúknuť prácu rómskym občanom v takých pozíciách, aby sme nemuseli zamestnávať pracovníkov z iných krajín.

Vaševízie

Rád si prečítam Vaše vízie, správy, či podnety. Využite možnosť napísať mi prostredníctvom formulára. Vaše kontaktné údaje sú nepovinným údajom. Napíšte ich iba v prípade ak odo mňa očakávate odpoveď.