O mne

Na sídlisko som sa presťahoval spolu so svojimi rodičmi v roku 1978 z mestskej časti Košice – Barca. Základnú školu som absolvoval na Charkovskej ulici, kde sme boli veľmi silný ročník a školu sme mali v dopoludňajších a popoludňajších hodinách. Po ukončení základnej školy som nastúpil na strednú priemyselnú školu dopravnú. Bolo to v čase prevratu. Sľubovali nám lepšiu budúcnosť .

Dnes som už starší, sľubovaná lepšia budúcnosť pre nás všetkých, resp. pre väčšinu z nás stále neprišla. Po strednej škole a absolvovaní ZVS som sa zamestnal a pracoval som súčasne vo viacerých zamestnaniach. Pôsobil som ako inštruktor autoškoly na dopravnej priemyslovke v Košiciach a v autoškole Grendel, pracoval som v mestskom podniku TEHO s. r. o., podnikal som v taxislužbe a v gastronómií, pracoval som v dopravnom podniku mesta Košice. Človek sa musel obracať, aby dokázal zabezpečiť seba a svoju rodinu. Nestačilo to a preto som moje kroky nasmeroval za hranice nášho štátu až do Nórska kde som pracoval v spoločnosti UNIBUSS AS. Počas pôsobenia v zahraničí som študoval externe na VŠBM. Po dvanástich rokoch strávených v Nórsku, som sa vrátil s rodinou na Slovensko (v roku 2019) a začal som pôsobiť a pracovať vo firme UNIBUSS s. r. o. Košice.

Keďže celý život pôsobím v odvetví cestnej dopravy, prijal som výzvu zamestnať sa na úrade KSK, na oddelení cestnej dopravy. Stal som sa v apríli toho roku referentom cestnej verejnej osobnej dopravy, kde som sa snažil uplatniť svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti autobusovej dopravy. Mojím cieľom bolo pomôcť ľuďom, vodičom autobusov pracujúcich v prímestskej doprave, bežným cestujúcim, aby sa ich cestovanie spríjemnilo, aby sa verejné peniaze nestrácali niekde v čiernej diere. Bohatými skúsenosťami z riadenia verejnej dopravy som sa pokúsil aplikovať aj u nás v Košickom samosprávnom kraji. Za mesiac sme s kolegom schválili cez tisíc zmien v cestovných poriadkoch, ktoré začali platiť od 1. mája 2022, vykonal som niekoľko desiatok odborných dozorov v autobusovej doprave zameraných na dodržiavanie predpisov a na kontrolu dopravcov. Po niekoľkých týždňoch som sa na príkaz samotného predsedu KSK musel s touto pozíciou rozlúčiť. Nevadí, prijímame celý život nové výzvy.

A ako povedal pán Václav Havel „Pravda a láska zvíťazí nad klamstvom a nenávisťou!“ Chcem a viem že sa môžeme mať oveľa lepšie. Zmena je proces, ktorý je nevyhnutné aplikovať aj u nás doma, na našom krásnom sídlisku. .